gastro-import-logo

DK | EN | NO | SE  | KUNDLOGIN E-HANDEL

Nya namngivningsregler gällande Ibericokött

pigs web

Det färska Ibericoköttet du kan köpa från oss på Gastro Import kommer från Ibericogrisar som växer upp fritt på stora gräsytor som på spanska kallas ”Dehesa”. Här lever de och äter från det naturen ger och som finns i området, såsom örter, växter, spannmål och ekollon från ekar och korkek. Detta gamla avels- och betessystem ger ett hållbart ekosystem i markerna de lever på. Ibericogrisen är den sista inhemska europeiska grisrasen som strövar fritt på detta sätt.

Vi väljer ut de bästa exemplaren av Ibericogrisarna som sedan slaktas när de är mellan 16-18 månader gamla vilket innebär att de vid minst en tidsperiod i sitt liv har ätit ekollon (bellotas). Det cykel IbericoBellota3är ekollonen som ger grisarnas fett sina positiva egenskaper och som karakteriseras som ett ”hälsosamt fett” med en hög halt oljesyra vilket också är en av de faktorer som gör att vårt kött håller högsta kvalitet.

Från och med nu kommer allt färskt Ibericokött från Gastro Import kallas Bellotakött endast när det kommer från grisar som slaktats under perioden 15 december till 30 mars. Det kött som kommer från Ibericogrisar som slaktas under den resterande delen av året kommer kallas Ibericokött. Även detta kött kommer från grisar som föds upp i frihet på områden där de äter vad naturen erbjuder och de kommer fortfarande ha ätit ekollon åtminstone en gång under sin livstid.